Dålig luft leder till fetma

Dålig luft

Luftföroreningar kan orsaka många besvär och sjukdomar. Bland annat misstänker forskare i Los Angeles att dålig luft bidrar till övervikt. Studier påkar på att barn som växer upp nära större vägar får högre BMI och mer fettvävnad än jämnåriga som bor långt bort från större vägar. Försök på råttor i Beijing pekar i samma riktning.

Det har länge varit känt att våra luftvägar och andningsmekanismer påverkas starkt negativt av luftföroreningar. Studier som genomförts de senaste årtiondena har visat på att en lång rad sjukdomar och tillstånd, som inte har direkta kopplingar till vår andning, också orsakas och/eller förvärras av luftföroreningar. Några av dessa är diabetes, fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, Parkinson samt Alzheimer och andra former av demens.

De skadliga föroreningarna kan se olika ut. Ofta rör det sig om olika gaser som innehåller farliga ämnen. I amerikanska studier pekas kraftverk, industriutsläpp och fordon som förbränner fossila bränslen ut som de värsta källorna till gasföroreningar. En annan betydande del av föroreningarna i vår luft består av mikropartiklar som vi andas in. Dessa kan till exempel uppstå i friktionen mellan fordonshjul och vägar, samt vid fordons inbromsningar.

Vi på Frakka är engagerade i kampen för att skapa hälsosammare boendemiljöer och vi har ett särskilt fokus på luftkvalitet. Läs mer om vad vi kan göra för dig och ditt företag eller din bostad på sidorna Ventilation, OVK och Luftkvalitetsmätning.

Källor och andra intressanta länkar

Källa: www.sciencenews.org
Ventilation
OVK
Luftkvalitetsmätning

Ansvarsfriskrivning

Informationen på våra nyhetssidor gällde då nyheterna publicerades. Prisuppgifter, uppgifter om tjänster med mera kan sedan dess ha ändrats. Finn aktuell information på övriga delar av frakka.se. Kontakta oss på Frakka om någonting är oklart.