OVK

OVK

När och hur ofta ska OVK:er genomföras?

Enligt gällande regelverk skall en OVK (obligatorisk ventilationskontroll) utföras med tre eller sex års intervall beroende på byggnad och typ av ventilationssystem. En fastighetsägare får dock självklart göra detta med tätare ett intervall också.

Syftet med kontrollen är att alla fastigheterna skall ha en bra inomhusmiljö, där människor mår bra.

En OVK skall (med vissa undantag) alltid utföras vid nybyggnation och vid större ombyggnationer. Kravet på OVK gäller inte en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning. För att få utföra en OVK-besiktning måste man vara certifierad av ett godkänt certifieringsföretag.

För att erhålla certifieringen måste besiktningsmannen ha allmän teknisk kunskap, praktiskt arbete inom ventilation och kompetens och kunskap om bygglagstiftningen m.m.

Hur Frakka utför en OVK

Nedan kan du se OVK besiktningens olika steg hos Frakka AB:

 1. Avisering
  Frakka AB hjälper er att ta fram informationsmaterial. T.ex. vilken tid besiktningen sker och hur gör man med nycklar om inte är hemma.
 2. Besiktning på plats
  Vid besiktningen mäts luftflöden. När det gäller bostadshus är det främst frånluften som mäts men i byggnader med ventilationsaggregat mäts både till- och frånluften.
 3. Besiktningsutlåtande
  I besiktningsutlåtandet som är ett protokoll från besiktningen, beskrivs luftflöden (till- och/eller frånluft) i fastigheten med enheten liter/sekund. Antingen blir mätningen godkänd enligt de regler som gäller eller så finns det fel och brister som skall åtgärdas. Mindre åtgärder skall ske innan nästa besiktningsintervall medan grövre fel skall åtgärdas omgående. Är all ventilation i fastigheten godkänd, erhåller kunden ett trappintyg (intyg för uppsättning i trappuppgången) och ett godkänt OVK-intyg.
 4. Koordineringshjälp för åtgärdande av eventuella brister
  Vid brister som skall åtgärdas, kan Frakka AB hjälpa till med att kontakta ventilationsentreprenörer som åtgärdar fel och brister i fastigheten.
 5. Efterbesiktning med ett nytt besiktningsutlåtande
  När fel och brister är åtgärdade måste fastigheten ombesiktigas. Frakka AB kommer tillbaka och kontrollerar att allt är korrekt utfört. Efter detta erhåller kunden trappintyg (intyg för uppsättning i trappuppgången) och ett godkänt OVK-intyg.

En OVK-besiktning skall alltid utgå från det regelverk som gällde vid byggnadens byggår samt det regelverk som gällde vid senast utförd ombyggnation, tillbyggnation eller större renovering.

Vi arbetar alltid i samförstånd med vår uppdragsgivare för att kunna åtgärda eventuella fel och brister på bästa möjliga sätt.