Prisuppgång på bostäder förutspås

Prisuppgång bostäder

Med våren stiger bostadspriserna! Åtminstone sker detta i år om man får tro Valueguard och Fastighetsmäklarförbundets (FMFs) Mäklarpanel.

Hela 39 % av mäklarna förutspår en prisuppgång under de kommande tre månaderna medan 41% tror att priserna kommer att förbli oförändrade och endast 20% tror på en prisnedgång. En tro på stigande priser har inte setts till sedan september förra året.

Under hela hösten sjönk mäklarnas tro på stigande priser enligt Valueguards marknadsindikator. Under veckorna runt årsskiftet steg dock indikatorn igen för att slutligen hamna i balansläge runt 20. Där befinner sig indikatorn fortfarande och vad detta visar är att fler mäklare tror på prisuppgång än motsatsen. Antalet svar har under denna period legat på 260-300st per vecka.

Några av anledningarna till att man tror att priserna är på väg uppåt är, enligt Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet, att våren normalt är en tid då många säljer vill sälja sina bostäder. Budgivningarna har mycket riktigt tagit fart och det verkar, enligt Carolina Stegman, som att säljare och köpare kommit fram till ett fungerande prisläge i en tidigare osäker marknad. Att utbudet av bostäder är relativt lågt kan också bidra till prisuppgång, enligt Stegman.

Källor

www.fastighetssverige.se

branschaktuellt.se