Byggnaders miljöpåverkan

Vi skrev för några veckor sedan artikeln Trä eller betong? som handlade om den jämförande studie i vilken trä och betongs miljöpåverkan, genom en byggnaders livscykler, ställdes mot varandra. Studien genomfördes av SBUF, Sveriges Byggindustrier, KTH, Svenska Miljöinstitutet, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och en stor del av svenska byggindustrin. Nu följs denna studie upp av en ny regeringsstödd studie som granskar byggnaders miljöpåverkan. Denna gång är det konstruktionstypen som ligger i fokus.

Man vill med den nya studien komma fram till vilka typer av konstruktioner som kan minska koldioxidutsläppen.

Studien kommer gå till på så vis att man, utifrån ett hus som agerar referens, bygger fyra olika alternativa konstruktioner och sedan jämför de olika konstruktionernas miljöpåverkan genom hela dess livscykler. Jämförelser kommer att göras både mellan de olika konstruktionernas påverkan och gentemot referenshusets miljöpåverkan.

Konstruktionernas stommar kommer att bestå av massivt trä, volymelement av trä, betong, prefabriceras betongstomme och lätta ytterväggar av stål.

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson menar att studien är en viktig del i det arbete som görs för att få med byggnaders hela livscykel i energikraven för byggnadsprojekt.

Källor

hallbartbyggande.com
www.sbuf.se
frakka.se/nyheter/tra-betong

Ansvarsfriskrivning

Informationen på våra nyhetssidor gällde då nyheterna publicerades. Prisuppgifter, uppgifter om tjänster med mera kan sedan dess ha ändrats. Finn aktuell information på övriga delar av frakka.se. Kontakta oss på Frakka om någonting är oklart.