Antalet hållbara byggprojekt ökar

Hållbart byggande

Inom de närmaste två åren planeras över 100 hållbara projekt startas. Värdet på dessa nya projekt beräknas uppgå till cirka 22 miljarder kronor.

För den som tittar i Sverige Byggers projektdatabas, som kommer det framgå att det planeras mer än 100, helt nya, hållbara projekt (/projekt som ska miljöcertifieras) inom de närmaste 24 månaderna. Värdet på dessa projekt uppgår till cirka 22 miljarder kronor. Hittills under året har det redan startats ungefär lika många hållbara projekt. Värdet på dessa uppgår till cirka 14 miljarder kronor.

Källa

Hållbart Byggande

Ansvarsfriskrivning

Informationen på våra nyhetssidor gällde då nyheterna publicerades. Prisuppgifter, uppgifter om tjänster med mera kan sedan dess ha ändrats. Finn aktuell information på övriga delar av frakka.se. Kontakta oss på Frakka om någonting är oklart.