Farliga ämnen kan bildas i inomhusluften då lokaler städas

Inomhusluften

Carlslaw m fl har i en nyligen utförd studie visat att bildning av radikaler (hydroxy och hydroperoxy) i inomhusluft kan medföra bildning av farliga ämnen. Detta kan till exempel ske vid städning av lokaler.

I undersökningen uppmättes hydroxy och hydroperoxy i ett klassrum med datorer. Den enda aktivitet som utfördes när mätningen gjordes var städning av borden. Det fanns en luftrenare i rummet. De sekundära emissionerna varierade med grad av städaktivitet på grund av närvaron av terpenämnen såsom limonen från städprodukterna. Dessa radikaler är farliga och kan förorsaka hälsobesvär. Detta förklarar också varför vi hittar hälsofarliga ämnen (bland annat aldehyder) i inomhusluften när man egentligen inte förväntar sig den typen av emissioner, eftersom de inte kommer från de primära emissionerna.

Källa

pppolymer.se/inomhusmiljobrevet-juni-2017

Ansvarsfriskrivning

Informationen på våra nyhetssidor gällde då nyheterna publicerades. Prisuppgifter, uppgifter om tjänster med mera kan sedan dess ha ändrats. Finn aktuell information på övriga delar av frakka.se. Kontakta oss på Frakka om någonting är oklart.