Nätverket för hållbar inredning startat

100% hållbar inredning

Vi skrev för cirka en vecka sedan om det nya nätverket, 100-gruppen (i artikeln ”Hållbar inredning”) som ska arbeta för 100 procent hållbarhet inom inredningsbranschen. Nu, eller närmare bestämt den 18:e oktober, under konferensen Building Sustainability (SGBC16), har gruppen lanserats.

Från att ha varit hett inom arkitektur och bygg generellt och kanske framför allt inom exteriör arkitektur har nu ekologisk hållbarhet flyttat in i bostäderna i och med att det nya nätverket 100-gruppen skapats. 100-gruppen har som mål att inredningar ska vara 100-procentigt hållbara. Medlen för att nå dit är att samla branschen runt gemensamma standarder med certifieringar knutna till dem. Inom byggbranschen i övrigt används redan flertalet system för att bedöma byggvarors miljölämplighet och detta ger en bra plattform att utgå från i arbetet med att bedöma inredningsprodukters hållbarhet.

– Vi strävar efter en hög hållbarhetsprofil inom alla våra projekt och våra inredningsarkitekter har tidigt sett behovet av ett branschöverskridande system för hållbara interiörer. Som en ledande aktör inom 100-gruppen är vi därför väldigt glada över det stora engagemanget från branschens ledande företag och organisationer! säger Ivana Kildsgaard.

Källor och länkar

Citymark
byggindustrin.se
linkarkitektur.com
Artikeln Hållbar inredning

Ansvarsfriskrivning

Informationen på våra nyhetssidor gällde då nyheterna publicerades. Prisuppgifter, uppgifter om tjänster med mera kan sedan dess ha ändrats. Finn aktuell information på övriga delar av frakka.se. Kontakta oss på Frakka om någonting är oklart.