Satsning på forskning om hållbart samhällsbyggande

Forskning

75 miljoner till forskning om hållbart samhällsbyggande, det är en av de intressanta satsningar den av regeringen nyligen överlämnade forskningspolitiska propositionen innehåller. Ett av syftena med den nya propositionen, som sammantaget innebär en höjning av anslagen för forskning på mer än 3 miljarder kronor fram till 2020, är att göra Sverige till ett ledande land vad gäller kunskap, forskning och innovation.

Satsningarna inom forskning som regeringen föreslår är tänkta att fördelas på en tioårsperiod, från 2017-2020. Av de 3 miljarder kronorna ska, förutom de 75 miljonerna som går till ett nationellt forskningsprogram om hållbart samhällsbyggande, ska det bland annat satsas 130 miljoner kronor på ett nationellt program om samhällsforskning och 100 miljoner på forskning inom cirkulär och biobaserad ekonomi. Även digitaliseringen ska få ökade anslag enligt propositionen.

Denna forskningsproposition har skapat tillförsikt inom byggbranschen.

– Det är positivt att hållbart samhällsbyggande är ett av de prioriterade områdena i forskningspropositionen, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier

– Det är bra att resurserna till samhällsbyggande och klimatfrågor ökar. Det har vi verkat för tillsammans med IQ Samhällsbyggnad. Regeringens ambitioner på att forskningen ska komma till större nytta i samhället skriver vi naturligtvis under på, säger Ola Månsson.

I ett pressmeddelande skriver Eva Schelin, vd IQ Samhällsbyggnad, följande:

– En undersökning bland våra medlemmar visar att hållbart samhällsbyggande och klimatfrågan är de viktigaste samhällsutmaningarna att adressera. Detta gör nu regeringen i form av 10-åriga forskningsprogram inom bägge dessa områden.

– I propositionen trycker regeringen på digitaliseringens stora betydelse. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi med full kraft för att förnya och effektivisera samhällsbyggnadssektorn med hjälp av digital teknik, till exempel inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. De medel som regeringen föreslår i propositionen innebär att vi kan mobilisera sektorn och öka takten på utvecklingen.

Sveriges Ingenjörer skriver i en kommentar att ”Regeringen serverar ett smörgåsbord av möjligheter att stärka svensk forskning – men nu måste universitet och högskolor förbättra arbetsvillkoren för sina forskare och lärare”.

– Det är otillständigt att man som ingenjör och forskare eller lärare inom universitetsvärlden fortfarande måste hanka sig fram på visstidsanställningar tills man är över 40 år. Lärosätena måste nu ta sitt ansvar för en reell förändring, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Länkar

www.byggvarlden.se
byggindustrin.se
www.sverigesbyggindustrier.se
Läs regeringens proposition

Ansvarsfriskrivning

Informationen på våra nyhetssidor gällde då nyheterna publicerades. Prisuppgifter, uppgifter om tjänster med mera kan sedan dess ha ändrats. Finn aktuell information på övriga delar av frakka.se. Kontakta oss på Frakka om någonting är oklart.