Alternativa byggmaterial

Alternativa Byggmaterial

Vi på Frakka har skrivit många artiklar om trä och andra alternativa byggmaterial. Trenderna med den ökade träanvändningen samt sökandet efter alternative byggmaterial blir allt starkare om man får tro Byggindustrins artikel ”Vi ser ett ökat fokus på andra material” och Byggvärldens artikel ”Nytänkandet är byggbranschens ansvar ”.

I artikeln ”Nytänkandet är byggbranschens ansvar” diskuteras olika möjligheter till att höja tempot på bostadsbyggandet i Sverige, för att det bättre ska svara mot det växande behovet av bostäder. Jämförelser görs med den norska byggindustrin där trä används i mycket högre utsträckning än i Sverige. Det byggmaterial som framför allt har ökat i användning är KL-trä (korslimmade skivor i gran). Det beräknas att man använder fem gånger så mycket KL-trä i Norge som i Sverige.

I Byggindustrins artikel ”Vi ser ett ökat fokus på andra material”, som handlar om ”Hållbarhetsveckan” under vilken hållbarhet diskuteras ur olika aspekter (bland annat social, hälsa, klimat, säkerhet, biologisk mångfald, materialanvändning och avfallshantering), diskuteras trä som ett intressant alternativ till betong vid nyproduktion. Elsa Fahlén, specialist på hållbarhet och en av talarna under veckan, konstaterar: ”Vi ser ett ökat fokus på andra material än de traditionella, som trä och alternativa typer av betong. Eller helt nya material, till exempel nanocellulosa, som kan tillverkas från trä eller alger, skulle kunna användas i byggbranschen”.

Källor

byggindustrin.se
www.byggvarlden.se

Tidigare artiklar om alternativa byggmaterial

https://frakka.se/nyheter/limtra-ett-brandtaligt-byggmaterial/
https://frakka.se/nyheter/kontorskomplex-australien-byggt-helt-tra/
https://frakka.se/nyheter/kl-tra-sveriges-hogst-belagna-byggnad/
https://frakka.se/nyheter/hogt-flerbostadshus-byggt-helt-tra-inflyttningsklart-vasteras/
https://frakka.se/nyheter/klimatsmart-byggande-har-kommit-for-att-stanna/

Ansvarsfriskrivning

Informationen på våra nyhetssidor gällde då nyheterna publicerades. Prisuppgifter, uppgifter om tjänster med mera kan sedan dess ha ändrats. Finn aktuell information på övriga delar av frakka.se. Kontakta oss på Frakka om någonting är oklart.