Hållbar inredning

Hållbar inredning

Det har pratats mycket om hållbarhet i samband med bostadsbyggande och framställning av byggmaterial. Nu vill arkitektbyrån Link Arkitektur lyfta in hållbarhetstänket till husens insidor, närmare bestämt till inredningsarkitekturen. Det verktyg man valt för att uppnå detta är ett branschöverskridande nätverk genom vilket nya standarder och certifieringar för inredningsdesign kan sättas upp.

Tanken med det nya nätverket är, enligt Link Arkitekturs eget pressmeddelande, att man vill skapa nya system, med tillhörande certifieringar, föra att kunna mäta miljöhänsyn och hållbarhetsvärde för inredningsprodukter på samma sätt som sker i byggbranschen i övrigt redan idag.

Anledningen till att LINK arkitektur tagit initiativ till det nya nätverket är, enligt Ivana Kildsgaard, LINK arkitekturs hållbarhetschef, att man inom Link Arkitektur, i sin strävan efter hög hållbarhetsprofil inom alla delar av verksamheten, länge har sett behovet av ett branschöverskridande system för hållbara interiörer.

Det slutgiltiga målet med nätverket är att uppnå hållbara interiörer som är till hundra procent cirkulära. Detta innebär att återanvändning alltid måste vara det första alternativ som beaktas vid om- och nybyggnation samt att alla nyproducerade interiörer måste vara återanvändningsbara.

Det nya nätverket kommer lanseras på Sweden Green Building Councils konferens i Stockholm den 18:e oktober.

Källor och länkar

byggindustrin.se
linkarkitektur.com

Ansvarsfriskrivning

Informationen på våra nyhetssidor gällde då nyheterna publicerades. Prisuppgifter, uppgifter om tjänster med mera kan sedan dess ha ändrats. Finn aktuell information på övriga delar av frakka.se. Kontakta oss på Frakka om någonting är oklart.