Våra tjänster

Fastighetskonsult

Frakka hjälper dig med stambyten och andra fastighetsentreprenader

När man, som fastighetsägare, fastighetsförvaltare och/eller ansvarig inom en bostadsrättsförening står inför ett stambyte eller någon annan typ av fastighetsentreprenad, eller helt enkelt misstänker att något inte står rätt till med en fastighet, så ställs man inför ett antal val: Vilket eller vilka företag ska anlitas? Hur vet man att företagen har resurser och kunskap så att det räcker och att de går att lita på? Hur kontrollerar man att en entreprenad utförts korrekt? Hur vet jag om det verkligen är fel på fastigheten? Detta är frågor som ofta bara kan besvaras av en erfaren fastighetskonsult.

Frakkas fastighetskonsulter har en bred och gedigen erfarenhet av de flesta typer av projekt inom bygg- och installationsbranschen och kan hjälpa dig genom att, som oberoende part, ge råd och/eller upphandla och projektleda hela, eller delar av, entreprenader. Givetvis hjälper vi även våra kunder med besiktningar av fastigheter och utförda fastighetsentreprenader.

Nedan ser du vilka verksamhetsområden vi på Frakka har specialiserat oss på. Läs mer om dessa genom att klicka på länkarna nedan eller på rubrikerna i menyn eller kontakta oss direkt för offert och/eller för mer information.

Stambyte

Vi på Frakka hjälper dig med alla delar, genom hela processen, av ett stambyte, oavsett om det rör sig om relining (rörinfodring) eller ett traditionellt stambyte. Vi kan även hjälpa dig med delar av stambyten (till exempel upphandling, projektledning eller besiktning) samt bistå med råg och tips om det är

Läs mer om stambyten och hur Frakka kan hjälpa dig med dem!

Fasadrenovering

Förutom stambyten så har Frakkas fastighetskonsulter specialiserat sig på olika typer av entreprenader som rör fastigheters externa ytor, som till exempel fasader. Med goda kunskaper om både fasaders och entreprenörers egenskaper ser Frakka till att din fastighetsentreprenad ger ett tilltalade och bestående resultat.

Läs mer om fasadrenoveringar och övriga fasadentreprenader samt hur Frakka kan hjälpa dig med dem!

Takrenovering

Frakka besiktar tak och ombesörjer att de blir lagda eller renoverade korrekt genom att hjälpa till med både upphandling, projektledning och besiktning av takentreprenader.

Läs mer om takrenoveringar och övriga takentreprenader samt hur Frakka kan hjälpa dig med dem!

Fönsterrenovering

Frakkas fastighetskonsulter hjälper dig avgöra om dina fönster bör renoveras eller bytas ut. Givetvis får du även hjälp med själva fönsterrenoveringen eller fönsterbytet.

Läs mer om fönsterrenoveringar och övriga fönsterentreprenader samt hur Frakka kan hjälpa dig med dem!

Ventilation

Vi på Frakka har flera års erfarenhet av att förbättra inomhusmiljöer och hjälper dig skapa en hälsosam inomhusluft genom att utföra OVK-besiktningar och luftkvalitetsmätningar samt hjälpa er att upphandla, projektleda och besikta ventilationsentreprenader.

Läs mer om ventilation och hur Frakka kan hjälpa dig med OVK och ventilationsentreprenader!

Elstigarbyte

Som en del av olika typer av renoveringar byter man ofta ut elstigare. Vi har den kunskap som krävs för ett korrekt utfört elstigarbyte.

Läs mer om elstigarbyten och hur Frakka kan hjälpa dig med dem!