BYTE AV HUVUDLEDNING (ELSTIGARBYTE)

Huvudledning för el (elstigare)

Frakka har den kompetens som krävs för byte av huvudledning

Huvudledningen för el (även kallad elstigaren) går, precis som stammarna, lodrätt genom hela fastigheten. Det är vanligt att man byter ut denna el-huvudledning, och tillhörande elinstallationer, i samband med att man utför stambyten eller andra typer av renoveringar i en fastighet. Då man har med kraftfulla elnät att göra är det viktigt att det är kompetent personal som utför bytet av huvudledningen (även kallat elstigarbyte).

Vi på Frakka har den kompetens som krävs för att korrekt byta ut huvudledningen för el, och tillhörande elinstallationer, i er fastighet. Kontakta oss för mer information och/eller offert, på telefon 08-22 33 90, via info@frakka.se, eller kontaktsidan.