Elinstallationer

Huvudledning för el (elstigare)

Frakka har den kompetens som krävs för elinstallationer

Den kanske vanligaste typen av elinstallationer som vi utför är att byta ut fastigheters huvudledningar för el (även kallad elstigare). Huvudledningar för el går, precis som stammarna, lodrätt genom hela fastigheten. Det är vanligt att man byter ut dessa el-huvudledningar, och tillhörande elinstallationer, i samband med att man utför stambyten eller andra typer av renoveringar i fastigheter. Då man har med kraftfulla elnät att göra är det viktigt att det är kompetent personal som utför bytet av huvudledningen (elstigarbytet).

Kontakta oss för mer information och/eller offert, på telefon 08-22 33 90, via [email protected], eller kontaktsidan.