Hur går ett stambyte till?

Hur går ett stambyte till?

Olika stambytestekniker

Hur ett stambyte går till beror till stor del på vilken stambytesteknik man använder. De vanligaste stambytesmetoderna är: traditionellt stambyte (den gamla välbeprövade metoden då stammar i fastigheten byts ut och våtutrymmen rivs för att sedan byggas upp igen), kassettstambyte (då alla installationer samlas i en kassett som normalt placeras mellan väggen och toalettstolen), prefabstambyte (även kallad preroom eller rum i rum-metoden, då man bygger nya rum inuti de redan befintliga badrummen) samt relining/rörinfodring (även kallad rörinfodring, då man skapar nya rör inuti de gamla rören, vilket egentligen inte är ett byte av stammar och ibland inte räknas som stambyte).

Exakt vad respektive metod innebär i fråga om tillvägagångssätt, förutsättningar och resultat beskrivs i denna sidas undersidor, som du når via länkarna nedan eller via rubrikerna i menyn.

Läs mer om de olika stambytesmetoderna

Traditionellt stambyte – den gamla beprövade metoden

Kassettstambyte – då alla installationer samlas i en kassett

Prefabstambyte – även kallad preroom eller rum i rum-metoden

Relining/rörinfodring – då man skapar nya rör inuti de gamla rören

Partiellt stambyte – då man endast byter ut en del av fastighetens rörsystem åt gången