Vad är ett stambyte?

Vad är ett stambyte?

Stambyte – ett smärtsamt men nyttigt ingrepp

Ett stambyte kan beskrivas som ett smärtsamt men nyttigt ingrepp i fastighetskroppen. Ett stambyte tar normalt i 6-8 veckor att genomföra i en lägenhet och medför att de boende under relativt långa tidsperioder får klara sin utan dusch och toalett. Ett stambyte är bullrigt och dammigt och påfrestande för de flesta inblandade. Dessutom kan ett stambyte vara kostsamt, men efter att stambytet är klart kommer både fastighetens och de enskilda lägenheternas värde stiga betydligt. Dessutom kan och de boende och de ansvariga känna sig trygga i att det inte kommer uppstå läckage eller andra olägenheter på många årtionden framöver.

Vad exakt är då ett stambyte? I alla fastigheter går det vertikala försörjningsledningar som transporterar el, tele, gas, vatten och avfall. Dessa kallas stående stammar. När man pratar om stambyten syftar man normalt till att man byter ut en del eller samtliga av dessa stammar. Oftast byter man varm-, kall- och spillvattensrören.

I samband med att man byter dessa stammar, renoverar men dessutom ofta tillhörande våtutrymmen (badrum, wc-utrymmen, tvättstugor och liknande). Anledningen till att man ofta väljer att renovera till exempel badrum i samband med stambyten är att man på så vis sparar tid och pengar. Tätskikt i våtutrymmen har en livstid på 30-50 år och måste därför bytas ut regelbundet. Dessutom måste man i många fall ändå riva och återuppbygga tätskikt för att komma åt de stammar som ska bytas ut. Att riva och återskapa ytskikt ett år för att några år senare göra samma sak igen, i samband med en badrumsrenovering, skulle innebära onödiga kostnader och tidsspill. Dessutom har utrustning i våtrum (toaletter, kranar, blandare med mera) också renoveringsbehov, av både estetiska och praktiska skäl.