Inventering och dokumentation

inventering under stambyte

Dokumentation under stambyte

Det första en entreprenör gör i samband med ett stambyte är att med hjälp av anteckningar och fotografier dokumentera fastighetens och det befintliga rörsystemets skick, placering och så vidare. Anledningen till detta är dels att man vill upptäcka sådant som kan kräva speciallösningar och dels att man vill upptäcka skador som redan finns.

Om fastighetsägaren har anlitat en fastighetskonsult som gjort en förundersökning kan entreprenören eventuellt hoppa över detta moment och i stället använda redan befintligt material.