Stambyte bostadsrätt

Stambyte bostadsrätt

På denna sida beskrivs vad man bör tänka på i samband med stambyte i bostadsrätt och vad innebär med stambyte för bostadsrättsförening.  Texten på sidan vänder sig således i första hand till bostadsrättsinnehavare och bostadsrättsföreningar. 

Stambyten i lägenheter är nödvändigt oavsett vilken typ av lägenhet det handlar om. Även bostadsrätter måste med andra ord stambytas. Fördelarna med att få sin bostadsrätt stambytt är att både värdet på lägenheten och livskvaliteten för dess innehavare normalt höjs efter att stambytet är färdigt. För bostadsrättsföreningar har traditionella stambyten, förutom att den gör fastigheter mer attraktiva på marknaden, dessutom den fördelen att den medför större kontroll över fastigheternas rörsystem med mera.

Partiellt stambyte

För bostadsrättsinnehavare kan det vara lockande att renovera sina egna badrum. Man får då välja inredning och entreprenör själv utan extern inblandning och man kan även bestämma exakt när man vill renovera sitt badrum. Det kan även vara lockande för bostadsrättsföreningar att låta enskilda bostadsrättsinnehavare renovera sina badrum och på så vis spara pengar. Man tänker då att man inte kommer behöva renovera badrummet i samband med ett senare stambyte. När man på detta sätt utför stambyte lägenhet för lägenhet så kallas det för partiellt stambyte (läs mer om partiella stambyten).

Innan man som bostadsrättsinnehavare väljer att renovera sitt eget badrum bör man vara medveten om att (delar av) badrummet kan komma att rivas ändå i samband med nästa stambyte. Det kan till exempel hända att man måste öppna väggar, golv och/eller tak för att komma åt att byta grannars rör.

Då man som bostadsrättsförening godkänner stambyte lägenhet för lägenhet på detta sätt så bör man vara medveten om att man förr eller senare måste utföra ett stambyte i fastigheten även om alla lägenhetsinnehavare väljer att renovera sina egna badrum. Detta då det alltid finns rör i fastigheter som inte är kopplade till de enskilda badrummen, till exempel rör som leder till allmänna utrymmen som tvättstugor och liknande.

Dessutom kommer de lapptäcken som partiella stambyten medföra att man inte får någon generell garanti från någon entreprenör. Standarder kan också skifta mellan de olika renoveringar och det kan bli svårt att få någon bra översikt över fastighetens rörsystem.

ROT-avdrag

En fördel med att utföra stambyten i hus med bostadsrättsföreningar är att man kan låta de enskilda bostadsrättsinnehavarna betala för sin del av stambytet och därmed använda dessa personers rätt till ROT-avdrag. Bostadsrättsföreningar, företag och hyresgäster har inte rätt att ta använda ROT-avdrag i samband med stambyten och/eller enskilda badrumsrenoveringar. Stammar och rör som inte direkt hör till de enskilda lägenheterna omfattas dock inte av ROT-avdrag.

Läs mer om ROT-avdrag på i samband med stambyte.

Information om vad som gäller angående ROT-avdrag hittar du på Skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se

OBS! Glöm inte att kontakta skatteverket och höra vad som gäller i ditt/ert specifika fall.