Vanliga frågor – Rörfilmning

Varför utför man rörfilmning?

Anledningen till att man filmar stammar och rör är att man vill upptäcka och dokumentera stopp, läckage och andra avvikelser i rörsystem. Filmen är alltså både ett verktyg för att kunna avgöra var eventuella problem sitter och hur de är beskaffade samt ett stöd då man beslutar om lämpliga åtgärder. Dessutom kan filmen som sagt användas som dokumentation.

Hur går en rörfilmning till?

Under en rörfilmning så matar man, via olika ingångar in till rörsystemet (till exempel rensluckor), in en special-kamera i de rör och stammar som ska filmas. Kameran, som är försedd med lampa och är vridbar i 360 grader, åker sedan fram och tillbaka och lyser upp och filmar hela rören inifrån.

Kameran är, via en fiberoptisk kabel, kopplad till en huvudenhet på vars hårddisk filmen sparas. Ett för ändamålet skapat program används av den som utför rörfilmningen för att protokollföra alla avvikelser som upptäckts under rörfilmningen. Då filmningen och protokollförandet är klart så överlämnas en redigerad version av filmen samt protokollet till beställaren.

För att filmen ska bli av tillräckligt god kvalitet för att kunna tjäna som verktyg och dokumentation så måste rören först spolas rena. Om rören är i riktigt dåligt skick så kan även en rörrensning behöva utföras innan det är vettigt, eller ens möjligt att filma rören.

Vad kostar en rörfilmning?

Det är svårt att säga exakt vad en rörfilmning kostar i och med att priset är beroende av så många olika faktorer, till exempel hur stor fastigheten är och hur måna lägenheter den innehåller. Skicket på rörsystemet spelar också en roll i sammanhanget. Dessutom tar olika entreprenörer olika mycket betalt för rörfilmningar. Kontakta gärna oss på Frakka för mer information. Du når oss på 08-22 33 90, via info@frakka.se eller vår kontaktsida.