Nya trender – nya risker

Nya trender

Det har på senare år dykt upp många nya trender, till exempel solceller, gröna tak och elbilar. Med dessa nya, och för miljön ofta positiva trender följer dock en mörkare sida, nämligen en ökad risk för skador då både erfarenhet och kunskap saknas i många fall.

Försäkringsbolaget Gar-bo har nyligen publicerat en rapport i vilken de listar nya byggtrender som riskerar att leda till att flera skador uppstår. Rapporten sträcker sig både bakåt och framåt i tiden. Man tar bland annat upp historiska trender som inte fallit ut väl, såsom asbest, ingjutningsreglar, aluminatbetong, enstegstätade fasader och flytspackel med mjukgörare. Men rapportens kärna ligger i diskussionen runt de nya framtidstrender som kan innebära stora vinningar, men potentiellt också stora risker. De nya trender som man listar i rapporten är:

 • tröskelfria terrasser
 • tröskelfria balkonger
 • utjämning av golv- och marknivå
 • solceller
 • låglutande tak
 • gröna tak
 • gröna väggar
 • byggande i massivträ utan väderskydd
 • laddning av elbilar
 • ökning av elinstallationer i digitala hem
 • IT-säkerhet i smarta hem.
 • stora våningshöga fönster
 • hetvattenkranar
 • blandfasader

Problem som kan uppstå om man inte använder nya material, eller utför nya typer av installationer, på rätt sätt är bland annat läckage, fuktskador, röta, och bränder. Man manar därför i rapporten till noggrannhet och försiktighet då nya metoder introduceras och används. ”Vi ser att nya material och metoder ibland introduceras för snabbt.” säger Mårten Lindström, Gar-Bos tekniska råds ordförande.

Peter Wipp på Gar-Bo pekar i sin tur på vikten av att ställa sig frågor och utreda potentiella risker med nya trender innan man ger sig i kast med dem. Genom att genomföra noggrannare projekteringar menar han att man får en göra-rätt-från-början-effekt. Detta är särskilt viktigt då man arbetar med grunder i byggen och sådana tekniker som det kan ge väldigt stora konsekvenser om de visar sig medföra problem. Ett bra exempel på detta är enligt Peter Wipp nya former av betong, vilka har nya och ibland inte helt kända egenskaper.  ”Betong är ett så grundläggande material där det kan få stora konsekvenser om materialet har förändrade egenskaper. Inom det området tror jag att det behövs mer kunskap och mer information till byggare och konstruktörer, till exempel om torktiderna blir längre…” säger Peter Wipp.

Gar-bos rapport tar främst tar upp trender inom nyproduktion och bygge av fastigheter men den tar även upp sådant som har med installation och renovering att göra. Bland annat nämns att risken för läckage i kök har ökat på senare år eftersom det nuförtiden generellt finns flera vattenanslutningar i våra kök än tidigare, utan att inredning och arkitektur för den skull parerat riskerna lika väl som i badrum. I kök är det till exempel fortfarande inte ovanligt med trägolv och tätskikt använd inte i lika stor omfattning som i toaletter och badrum.

Läs hela Gar-bos rapport här.

Källa

byggindustrin.se

www.gar-bo.se