bänkskåp

Skåp på vars översida en bänkskiva e d placerats i arbetshöjd.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer