BIA

Biarea är bruksarea för biutrymme, t.ex. lägenhetsförråd.

Boyta, eller boarea (BOA), är den yta i ett hus som är användningsbar för boende. Boytan utgör tillsammans med biytor (biareor) byggnadens totalyta.

Källa: Wikipedia