BOA

Boarea: bruksarea för boutrymmen.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer

Boyta, eller boarea (BOA), är den yta i ett hus som är användningsbar för boende. Boytan utgör tillsammans med biytor (biareor) byggnadens totalyta.

Källa: Wikipedia