brandpost

Tappställe för vatten för brandsläckning.

Källa: TNC 95 Plan- och byggtermer.

En brandpost är en vattenpost i gatan som brandkåren kan använda för att få kommunalt vatten till brandsläckning. Även en upprullad brandslang med anslutning till vattenledningen (ofta i ett skåp) är en brandpost. För att märka ut en brandpost sitter en röd skylt med en avståndsmarkering. Står exempelvis talet 0,8 på skylten så finns brandposten 0,8 meter i den riktning som skylten pekar. Detta är speciellt värdefullt för brandkåren vintertid då snötäcket kan täcka luckans placering i gatan.

Källa: Wikipedia