brandventilation

Utsläpp av brandgaser till det fria.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer

Att ventilera bort farliga rökgaser
Rökgaser är giftiga och hindrar sikten. De måste därför ventileras bort så att människor kan evakueras och göra det möjligt för räddningsstyrkan att snabbt lokalisera branden och släcka den. Brandventilatorer som man placerar högt upp i byggnaden bidrar på så sätt till en lyckad räddningsinsats.

Källa: Presto.se