brist

(I entreprenad:) Avvikelse som innebär att en del av en entreprenad inte utförts.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer