Planering inför stambyten

Planering infor stambyten

Planering inför stambyten

Efter att beställaren, som svar på förfrågningsunderlaget, fått en offert som man är beredd att acceptera så brukar man diskutera ett antal frågor, såsom tidsplaner, hantering av boende, tillhandahållande av utrymmen för material och verktyg med mera. Samtliga punkter bör vara med i kontraktet, så att inget är oklart när projektet är igång. Det förlorar alla på.

Projektering inför stambyten

Efter att stambyteskontraktet skrivits på inleds projekteringsfasen. Man brukar säga att den avslutas i och med att själva stambytet startar rent fysiskt. Det är viktigt att man låter denna fas få ta den tid som krävs, så att projektet blir välplanerat och vilar på en fast grund. Generellt bör denna fas inte vara kortare än två och en halv månad och vid större projekt kan det krävas flera månader för en väl utför projektering.

Rent praktiskt innebär projekteringen att man, utifrån vad som definierats i förfrågningsunderlaget, tar fram och godkänner ett antal listor över material och produkter, som kommer att användas under stambytet, samt diverse ritningar (planritningar, elevationsritningar, installationsritningar med mera).

Projektering kan utföras av entreprenören (sker vanligtvis vid totalentreprenader) såväl som av beställaren (vanligt vid generalentreprenader). Det är alltid beställaren som godkänner projekteringen. Om beställaren i ett senare skedde vill ändra något så får denne vara beredd på att stå för de extrakostnader som ändringarna kan medföra.