Annat boende

Annat boende vid stambyt

Annat boende vid stambyte

Många väljer att lämna sina lägenheter under stambytet, vilket är förståeligt med tanke på allt oljud, allt damm, alla avstängningar av vatten och el samt alla hantverkare som vistas inne i lägenheten vid olika tidpunker. De flesta skulle rekommendera de boende att inte bo kvar under ett stambyte. Vi har därför samlat en del punkter som man bör tänka på, om man inte bor kvar i sin lägenhet under stambytet.

 • Det är bra att börja leta efter alternativt boende i god tid innan stambytet äger rum. Man kan till exempel höra med vänner och bekanta om de har möjlighet att hyra eller låna ut (delar av) lokaler eller lägenheter. Andra alternativ som ibland används är hotell eller uthyrningstjänster som till exempel Airbnb. Har man ett fritidsboende så kan det förstås var en god tillflyktsort att nyttja under stambytet.
 • Ibland har bostadsrättsföreningen eller hyresvärden möjlighet att ordna alternativa boenden under stambytet.
 • Oavsett om man flyttar ut under stambytet eller inte så bör man komma ihåg att flytta på allt som kan stå i vägen för hantverkarna som ska utföra stambytet. Alla skåp, inklusive kylskåp och frys, som kommer att beröras av stambytet måste också tömmas. Gör detta innan ni flyttar så att det inte glöms bort.
 • Försök att se till så att ni är med då hantverkarna klär era lägenheter med skyddspapp och plast, så att de inte missar någonting som ni vill skydda extra noga. Ni kan då även få extra tillgång plast och tejp, så att ni har möjlighet att själva komplettera det skydd som hantverkarna sätter upp. Vid inplastning så är det viktigt att täcka alla hål och springor, inklusive nyckelhål och liknande, in till de utrymmen som man vill skydda från damm.
 • Glöm inte bort att vattna blommor och hämta post med mera om du väljer att bo på annan adress under stambytet. Ett tips är att ställa fram en låda i hallen där hantverkarna kan lägga all post, i väntan på att ni ska hämta den.
 • Det kan vara en bra idé att begära tillfällig eftersändning av posten under den tid man bor på annan adress. Tillfällig eftersändning kan man begära via webbsajten adressandring.se. Man kan även begära att få brev elektroniskt. Förutom att man slipper adressrelaterade problem så sparar man på det sättet även på miljön. Om man säger upp prenumerationer och avbeder sig reklam under sin bortavaro så förenklar det ytterligare för hantverkarna.
 • Se till att få med alla telefoner till den tillfälliga bostaden, så att inga viktiga samtal missas.
 • Då elen behöver stängas av ibland vid stambyten så är det viktigt att även flytta sådant som behöver regelbunden tillgång till el, till annan plats.
 • Det är klokt att undersöka kommunikation för dagis, skola och arbete med mera från den tillfälliga bostaden.
 • Se till att även hitta boende åt era husdjur i god tid, om de inte kan tas med till ert tillfälliga boende.
 • Om ditt tillfälliga boende ligger långt ifrån lägenheten som ska stambytas så kan det vara bra att tillfälligt frysa abonnemang som inte kommer gå att använda, som till exempel lokala gymkort eller liknande.
 • Det kan vara en bra idé att ta ut ledighet i samband med stambytet så att man har tid att ta hand om ovanstående punkter.
 • Sist men inte minst så bör man, även om man tillfälligt bor långt borta från stambytet, kontinuerligt följa upp hur det går med stambytet och att till exempel tidsplanen inte ändas, så att man inte flyttar hem innan stambytet är färdigt. Hur man enklast tar till sin information om stambytet kan du läsa mer om på sidan Ta till sig tillgänglig information.