Klädtvätt under stambytet

Klädtvätt vid stambyte

Då varken tvättmaskiner i lägenheter och i tvättstugor kommer vara möjliga att använda under delar av eller under hela stambytet så är det klokt att i god tid planera din klädtvätt under stambytet.

Till att börja med bör man se till att ta reda på när tvättmaskiner inte kommer att kunna användas. Sedan bör man undersöka vilka alternativ som kommer finnas tillgängliga för klädtvätt under denna/dessa period(er).

Eventuellt kommer byggentreprenören tillhandahålla alternativa tvättmöjligheter. Eller så kan man använda tvättstugor i delar av fastigheten som inte berörs av stambytet. Detta bör entreprenören, bostadsrättsföreningen, fastighetsägaren och/eller fastighetskonsulten (Frakka, om vi är inblandade i stambytet) kunna ge svar på.

Om tillgången till tvättmaskiner, under perioder, blir mindre (till exempel om flera boende än vanligt får dela på de gemensamma tvättstugor, som inte berörs av stambytet) så kan köbildning uppstå. Det är därför en god idé att försöka tvätta så lite som möjligt under denna period. Om man till exempel kan tvätta sängkläder, gardiner och dylikt innan eller efter avstämningsperioden så är risken mindre att man blir lidande på grund av köbildning.

Ett sätt att klara dessa perioder är att tvätta på annat håll, till exempel på jobbet eller hos vänner och släktingar.