Tillfälliga avstängningar vid stambyten

Avstängningar vid stambyten

Olika sorters avstängningar vid stambyten

Som boende i en fastighet så bör man ha koll på tidpunkterna för olika typer av  avstängningar vid stambyten. Generellt beräknas vatten och avlopp vara avstängt i den del av fastigheten som stambyts under hela tiden som stambytet pågår. Det kan dock hända att vatten och avlopp måste stängas av tillfälligt även då stambytet sker i någon annan del av fastigheten. Förutom vatten och avlopp kan avstängningar ske för värme, el, hiss och ventilation. Nedan följer anvisningar och tips på vad man bör komma ihåg inför och under avstängningar.

Hur vet man när avstängningar sker?

Hur avstängningar meddelas kan bero på om avstängningen är planerad eller akut. Avstängningar brukar meddelas genom:

  • Uppsatta lappar med information i portar, hissar och/eller andra ställen som många boende passerar eller vists på.
  • Utskick via mejl och traditionell post – om det finns boende som inte har tillgång till epost.
  • Meddelanden via internettjänster som används för att underlätta kommunikationen under stambyten.

Läs mer om hur man tar till sig viktig information under stambyten på sidan Ta till sig tillgänglig information.

Avstängning vatten

Under tiden stambytet pågår i den del av fastigheten där du bor så får du räkna med att vattnet kommer vara helt avstängt. Inför avstängningar kan det vara klokt att samla vatten i hinkar och liknande i god till innan avstängningen så att du har tillgång till vatten även under avstängningen. Vi rekommenderar även att man duschar och sköter hygien innan avstängningen görs.

Avstängning avlopp

Precis som vattnet så är avloppet normalt avstängt under hela tiden stambytet genomförs. Det är i de flesta fall förbjudet att använda avloppet under stambytet då detta kan leda till dyra fuktskador. Detta gäller i alla våtutrymmen (kök, WC, badrum med mera) och för alla former av avlopp (diskmaskin, tvättmaskin, toalett, handfat och bad/dusch). Om en boende orsakar skador genom att använda avlopp under stambyten så blir personen i fråga oftast personligen ersättningsskyldig. För att undvika detta så bör man stämma av noggrant med entreprenören när avloppen kan användas, i samband med stambyten. Dessutom är det bra om man använder så lite vatten som möjligt vid diskning då avstängda vattenledningar inte transporterar bort vatten särskilt effektivt. Diskmaskin får normalt inte användas alls.

Avstängning värme

Under de kallare delarna av året kan det vara klokt att se till att man har tillgång till varma inomhuskläder vid längre avstängningar av värmen. Det kan även vara bra att införskaffa portabla värmeelement. Eventuellt kan entreprenören bistå med extraelement.

Det kan ibland hända att värmen inte kommer igång efter att värmeavstängningen är avslutad. I sådana fall bör du be entreprenören komma och se över dina element.

Avstängning el

Dagens mathantering är i stor utsträckning beroende av el. El-avstängningar kan därför ställa till en del bekymmer i det moderna köket. Som boende bör man planera för både förvaring och tillagning av mat i god tid innan elen stängs av. Under längre avstängningen måste maten förvaras på annan plats än i kyl och frys. Elspisar och mikrovågsugnar kommer inte heller fungera under avstängningen varför matlagningen får skötas på annat sätt.

Tänk på att all annan elektrisk utrustning i hemmet, som till exempel datorer och akvarier med mera, också kommer att vara obrukbar under el-avsägningen. Detta kan antingen lösas genom batterier eller att man flyttar utrustningen till annan plats.

Avstängning hiss

Om du, som boende i ett hus vars stammar byts, är beroende av hissen för att komma in och ut ur din lägenhet så bör du se till att lämna huset i god tid innan längre hissavstängningar. Det är därför viktigt att ha koll på när dessa inträffar. Innan man åker tillbaka till huset igen efter en avstängning så bör man för säkerhets skull stämma av med entreprenören eller eventuellt en granne att hissen verkligen är igång igen.

En annan möjlig lösning vid hissavstängningar är att en vän, släkting eller bekant gör viktiga ärenden åt dig. Det är i så fall viktigt att personen som hjälper dig har möjlighet att göra det under en längre tidsperiod, om hissavstängningen av någon orsak drar ut på tiden.

Om du behöver flyttar flera möbler, till exempel vid lägenhetsflytt, under ett stambyte bör du också hålla reda på när eventuella hissavstängningar sker.

Avstängning ventilation

Ibland behöver ventilationen stängas av under stambyten. Under dessa perioder bör man tänka på att inte ägna sig åt aktiviteter som sprider stark lukt, till exempel tillagning av vissa maträtter. Då ventilationen inte fungerar så tenderar lukter att stanna kvar längre, vilket kan vara irriterande för andra boende i huset.