Vanliga frågor – Praktiska frågor vid entreprenader generellt

Till vem kan de boende vända sig med praktiska frågor före, under och efter entreprenader?

Frågor som rör fastigheten men inte har någonting med entreprenaden att göra ställs till fastighetsförvaltaren och/eller ägaren. Frågor som är relaterade till avtalet mellan beställaren (bostadsrättsföreningens styrelse, fastighetsförvaltaren eller fastighetsägaren) och entreprenören eller fastighetskonsulten besvaras normalt av beställaren.

Frågor som rör själva entreprenaden ställs, före entreprenadens början, till beställaren (bostadsrättsföreningens styrelse, fastighetsförvaltaren eller fastighetsägaren). Om en fastighetskonsult (till exempel Frakka) har anlitats så kan frågor även ställas till denne.

Under pågående entreprenad så ställs frågor rörande själva entreprenaden i första hand till platschefen, även om det även går att vända sig till fastighetsägaren eller fastighetsförvaltaren. Om en fastighetskonsult är inblandad så kan frågor även ställas till denne.

Efter entreprenaden så ska man normalt ställa frågor till fastighetsägare eller fastighetsförvaltare även om en del entreprenörer och fastighetskonsulter (till exempel Frakka) har kanaler genom vilka man kan ställa frågor även efter utfört stambyte.