Vanliga frågor – Egna val under stambyten

Hur kommer det nya badrummet, toaletten och/eller köket se ut?

Vilken armatur (inredning) som kommer att sättas in i våtutrymmena (toalett, badrum, kök med mera) efter att stammarna är bytta beror på vad som bestämts i avtalet mellan beställaren (till exempel bostadsföreningens styrelse) och entreprenören. Det kan till exempel stå i avtalen att samma armatur (inredningsdetaljer som dusch, toalett, handfat med mera) som fanns där innan stambytet ska återinstalleras efter att stammarna är bytta. Detta är i princip det billigaste möjliga alternativet. Det kan också vara så att man beställt att nya inredningsdetaljer ska installeras efter stambytet.

Kan jag välja själv vad jag ska ha för inredning efter stambytet?

Man brukar i avtalen mellan beställare och entreprenör komma överens om ett standardutbud, det vill säga vilka material och inredningsdetaljer som ska sättas in i våtutrymmena efter stambytet för alla boende som inte gjort specifika tillval eller frånval (se nedan). Genom tillval kan de boende byta ut vissa inredningsdetaljer i standardutbudet eller lägga till inredningsdetaljer utöver standardutbudet. Genom frånval kan de boende välja att inte få vissa inredningsdetaljer i standardutbudet installerade.

Det brukar också vara möjligt för de boende att beställa material och inredningsdetaljer utöver det erbjudna standardutbudet och tillvalen. De boende får i så fall oftast ansvara själva för att de beställda produkterna kommer fram i tid och i rätt mängd. Om man beställer varor själv så bör man meddela entreprenören detta i god tid. De boende som beställer egna varor får normalt betala för dessa själv. Om de nya varorna ersätter varor i standardutbudet så kan man å andra sidan få avdrag i och med att man gör frånval från standardutbudet. De eventuella merkostnader som uppstår till följd av att den boende väljer andra produkter, bekostas av dock av den boende.

Läs mer om tillval och frånval på sidan Tillval och frånval.

Var kan jag få tag på information om tillval, material och inredningsdetaljer?

Normalt så kommer entreprenören informera de boende i god tid om standardutbudet samt vilka valmöjligheter som finns för den nya inredningen i de berörda våtutrymmena. En del entreprenörer anordnar ”utställningar” där alla material och inredningsdetaljer som de erbjuder visas upp, så att det ska bli lättade för de boende att välja vad de vill ha.

Om du, som boende har frågor om tillval med mera så kan du normalt vända dig till platschefen, fastighetskonsulten eller beställaren (till exempel bostadsrättsföreningens styrelse) för information.

Om du, som boende, ska beställa egna material och inredningsdetaljer så kan du till exempel hitta dylikt på internetsajter som www.bauhaus.se, www.k-rauta.se, www.hornbach.se, www.byggmax.se, www.kakelspecialisten.se med flera.

Hur stora förändringar i min lägenhet kan jag göra i samband med stambytet?

Det beror oftast på vilka resurser entreprenören har. En entreprenör med store resurser kan normalt utföra större renoveringsarbeten i samband med stambyten. Det viktiga är att du meddelar fastighetskonsulten och/eller entreprenören om dina planer i god tid så att ni kan komma överens om hur man ska lägga upp arbetet, vem som köper in material och så vidare.

Kan jag anlita en annan firma som gör renoveringar åt mig privat samtidigt som stambytet pågår?

Det kan bli problematiskt att anlita en extern firma för privata renoveringar samtidigt som stambytet pågår. Ett potentiellt problem är frågan om ansvar. De entreprenören som byter ut låsen i ytterdörrarna till de lägenheterna som de stambyter förväntas normalt ta ansvar för att inget går sönder eller förvinner ur lägenheterna. Detta ansvarstagande kan bli att ta om ett annat företag har sina hantverkare i samma lägenhet som entreprenören.

En annan risk med att anlita en annan firma, än stambytesentreprenören, för privata renoveringar under stambytet är förstås att det kan bli trångt och svårt för de olika företagens personal att arbeta, samt att det ena företagets hantverkares åtgärder kan ställa till det för det andra företagets hantverkare, och vice versa.

Det är därför generellt rekommenderat att inte anlita ett annat företag samtidigt som ett stambyte pågår. Undantag kan dock göras och om du ändå vill göra detta så bör du kontakta fastighetskonsulten eller entreprenören så tidigt som möjligt för att diskutera olika möjligheter. Kanske går det till exempel att låta den andra firman starta still arbete direkt efter att stambytet avslutats eller liknande.