Vanliga frågor – Stambyte och tid

Hur lång tid tar ett stambyte per lägenhet och i sin helhet?

Varje enskilt stambyte har förstås sina specifika förutsättningar och tidsåtgången varierar därför från fall till fall. Generellt kan ändå sägas att traditionella stambyten tar upp till tio veckor att utföra, per lägenhet. Kassettstambyten beräknas normalt att ta ungefär två veckor och ett prefabstambyte tar cirka sju dagar per lägenhet.

En relining, som inte är ett egentligt stambyte, utan ett sätt att skjuta upp stambytet ytterligare några år, brukar ta tre dagar ungefär.

Hur länge stambytet (eller reliningen) tar i sin helhet är framför allt beroende av hur många lägenheter som ska stambytas. Ett exempel: för en fastighet med sex våningar och femtio lägenheter, som alla ska stambytas enligt den traditionella metoden, tar hela operationen cirka sex månader att utföra.

Påverkas jag av stambytet före och/eller efter att hantverkarna jobbat i min lägenhet?

Ja, det kan hända att du påverkas jag av stambytet både före och efter att hantverkarna har jobbat i din lägenhet. Om till exempel vatten, avlopp eller el till din lägenhet styrs av samma reglage som lägenheter för vilka något av ovanstående måste stängas av, för att stambytet ska gå att genomföra, så kommer avstängningen också påverka din lägenhet. I regel brukar dock avstängningar av detta slag inte vara särskilt länge. Eventuella längre avstängningar annonseras normalt ut i god tid i förväg.

Vilka tider under dagen jobbar hantverkarna med stambytet?

Vilka tider som hantverkare arbetar i de boendes lägenheter, under stambyten, beror på vad som står i kontraktet mellan entreprenören och beställaren. Vanligtvis brukar dock hantverkarna arbeta i de berörda lägenheterna mellan 07:00 och 18:00.

Det behöver förstås inte vara så att man arbetar exakt mellan dessa tider utan det kan variera ganska mycket från dag till dag. Det kan eventuellt finnas möjligheter att komma överens med hantverkarna om vilka tider som det passar att de vistas i din lägenhet.